Menu Content/Inhalt
Начало Дейности
Дейности
Списание DIVINATIO Печат

Явява се продължение на издаваното от катедра «История и теория на културата» списание Studia culturologica series. Излиза от 1997 година с финансовата подкрепа на Maison des Sciences de l‘Homme (Paris) и Stiftung Bulgarische Hochschulforderung (Frakfurt-Sofia). Списанието е с периодичност с две книжки годишно: пролет-лято (на френски език), с главен редактор Ивайло Знеполски и есен-зима (на немски и английски езици) с главен редактор Димитрий Гинев.

Още...
 
Международен форум "Софийски диалози" Печат

Форумът «Софийски диалози» съществува от 1996 г. и се провежда един път годишно. През 2005г. бе неговото десето юбилейно издание. В неговия центъра се намира голяма фигура на съвременната наука (с личното й участие) и актуалната за нас проблематика, която творчеството й поставя. Тематичната политика на Форума се изработва в тясно сътрудничество с Висшето училище за социални науки (Париж). Организационно Форумът е резултат на тристранното българо-френско-немско научно сътрудничество, но в неговата работа участват изследователи и от други страни на Западна Европа, Балканите и Северна Америка.

Още...
 
Стипендиантска програма Печат

Стипендии за пост-докторални изследвания или за подпомагане на докторанти в последната фаза на тяхната работа по докторската им дисертация се присъждат от 2000 година, с финансовата помощ на Дома на науките за човека (Париж) и Министерство на външните работи на Република Франция. Стипендиите в размер на 500 лв. месечно се присъждат за срок от половин година. Тяхната цел е да подпомогнат научното развитие на тези млади изследователи, които желаят да се развиват и работят в страната и да подпомогнат приобщаването им към един или друг научен колектив.

Още...
 
Ателие за подготовка на млади изследователи Печат

Ателието е създадено през академичната 1992-1993 година и работи до днес, в рамките на договора, сключен между Софийския университет «Св. Климент Охридски», Българската академия на науките, Висшето училище за социални науки (Париж) и Френския институт (София). Ръководи се от Научен съвет в състав: Ивайло Знеполски, Георги Фотев, Роз-Мари Лаграв, Хайнц Висман. Провежда се един път месечно и е посветено на една, обединяваща отделните семинари, водеща тема. В Ателието гостуват известни френски изследователи и дебатират поставената проблематика с български колеги и аудитория от студенти в завършващата фаза на образованието си.

Още...