Menu Content/Inhalt
Начало
Добре дошли! Печат

MSHS Дом на науките за човека и обществото е фондация с нестопанска цел. Тя е създадена с основна мисия обновяване, развитие и поддържане на социалните и хуманитарните науки в България, както и усъвършенстване на нормативната им база. Тя предлага пространство за научно сътрудничество на национално и международно ниво, на основата на интердисциплинарността.

Нейната дейност е тясно свързана с академичния живот в Софийския университет «Св. Климент Охридски» и по-специално с департамента «История и теория на културата», с когото споделя общи помещения и изгражда обща библиотека.

Структура: 

Висшият ръководен орган на Дома на науките за човека и обществото е Управителният съвет, който се състои от 25 души, от които деветнадесет българи и шест граждани на Република Франция, известни, с опита и компетентността си, имена в света на науката, застъпващи основни научни сфери в Софийския университет, Българската академия на науките, Дома на науките за човека (Париж) и Висшето училище за социални науки (Париж).

Управителният съвет избира от своя състав Изпълнително бюро, състоящо се от трима души. Оперативното и научно ръководство се осъществява от Изпълнителния директор. В границите на Управителния съвет действа Научна комисия от осем члена – петима българи и трима чужди граждани.

История:

Домът на науките на човека и обществото е регистриран и вписан в регистъра на Софийски градски съд на 10 май 1995г. Неговото създаване е резултат на организационна и финансова подкрепа от страна на Дома на науките за човека (Париж), чийто административен директор Морис Емар е член на Управителния съвет и на Научната комисия.

Между Дома на науките за човека и обществото (София) и Дома на науките за човека (Париж) е установено трайно коопериране на базата четиригодишни договори за сътрудничество.

През 2005 като в рамките на Дома беше организирана изследователска група, посветена на близкото минало и комунистическия период от историята на България. От нея се породи и учреди Института за изследване на близкото минало, София.

 

Важни новини

"От изследване на случая до Събитието. Принципи на историческото познание"

Дом на науките за човека и обществото (София), Институт за изследване на близкото минало (София), Висшето училище за социални науки (Париж)

Форум «Софийски диалози»

6 и 7 декември 2014, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ДО СЪБИТИЕТО. ПРИНЦИПИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

(Научно ръководство Жак Рьовел, Ивайло Знеполски)

Още...