Menu Content/Inhalt
Начало СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ Юрген Хабермас и Пол Рикьор: диалог един след друг (2000)
Юрген Хабермас и Пол Рикьор: диалог един след друг (2000) Печат

Хабермас и РикьорСЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Ивайло Знеполски - Световната премиера на малка Софийска сцена 

Първа част 

Юрген Хабермас

- Демокрация или конституционализъм (Доклад от кнференцията "Между фактите и нормите. Основи и функционирането на демокрацията в комплексните общества", София, 27 ноември 1999 г.

Дискусия

- Участници по реда на вземане на думата: Ханс Йоас, Роберт Алекси, Юрген Хабермас, Хауке Брунхорст, Юрген Хабермас, Йорн Рюзен, Юрген Хабермас, Рихард Мюнх, Юрген Хабермас, Роз-Мари Лаграв, Ивайло Знеполски, Александър Кьосев, Ханс-Клаус Кой, Юрген Хабермас

Втора част

Пол Рикьор

- Право и справедливост (Доклад от кнференцията "Между фактите и нормите. Основи и функционирането на демокрацията в комплексните общества", София, 27 ноември 1999 г.)

Дискусия 

-  Участници по реда на вземане на думата: Ханс Йоас, Пол Рикьор, Роберт Алекси, Пол Рикьор, Жан-Марк Тета, Пол Рикьор, Александър Кьосев, Пол Рикьор, Рихард Мюнх, Пол Рикьор, Ханс-Клаус Койл, Пол Рикьор, Димка Гичева, Пол Рикьор

Трета част 

Обща дискусия

Заключителни думи на Юрген Хабермас

Послеслов

Боян Знеполски - Рикьор и Хабермас - посоки на социалната философия

 
Следваща >