Menu Content/Inhalt
Начало
гл.ас. Жана Дамянова Печат

CURRICULUM VITAE 

Жана Борисова Дамянова
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Професионален адрес:

СУ "Св. Климент Охридски"
Философски факултет
Катедра “История и теория на културата"
Бул. "Цар Освободител" 15
София 1000

тел./факс: (359) 2 870 53 76
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Образование, дипломи и специализации:

Диплома за средно образование от 9 ФЕГ София (1980)

Магистърска диплома по български език и литература от СУ "Св. Климент Охридски" (1987)

Докторантура по френски пост-структурализъм в Институт за съвременни социални теории при БАН (1989-1992)

Специализация в Центъра на книгата към Министерство на културата, образованието и комуникациите на Франция в рамките на програмата Courant d’Est (1992)

Стипендия за превод на Международния колеж за преводачи (Арл) и Министерството на културата и франкофонията (1995)

Специализация във Висшето училище за социални науки, Париж (2002)

Професионален опит :

Експерт в Центъра на книгата при Министерство на културата. Отговорности: международни отношения в областта на книгоиздаването, преводна литература – научна и художествена (1991-1993)

Асистент по обща семиотика в катедра “История и теория на културата” (1993-1996)

Гост-преподавател в Нов Български университет към Southeast Europeаn Center for Semiotics Studies (1994-1995)

Старши асистент по обща семиотика в катедра “История и теория на културата” (1996-1999)

Главен асистент по Семиотика на културата (от 1999)

Преподавателски опит:

Семинарни занятия по Обща семиотика за студентите в специалност Културология (1993-1999)

Лекционен курс “Теории на комуникациите” за студенти по Културология със специализация Теория на културата (1993)

Лекционен курс“Херменевтика и деконструкция” в НБУ за студенти-магистри по семиотика (1994-1995)

Свободно избираем лекционен курс “Деконструктивисткият дискурс и етиката на научната дискусия. (За дебата между Жак Дерида и Джон Сърл)” за студенти по Културология със специализация Теория на култура (1994-1996)

Свободно избираем лекционен курс “Съвременни теории за метафората”, посещаван от студенти в различни специалности (1996-1998)

Лекционен курс “Теория на културата” за студенти в специалност Психология (1997-1998)

Семинарни занятия по Семиотика и култура за студенти по културология в бакалавърска степен (от 1999)

Свободно избираем лекционен курс “Деконструкция и психоанализа”, посещаван от студенти в различни специалности (1999-2000)

Лекционен курс “Семиотика и хипертекст” в рамките на магистърска програма по Виртуална култура (1999-2002)

Лекционен курс по “Обща семиотика” в рамките на магистърска програма Семиотика и изобразително изкуство при ФПНП (2003-2005)

Свободно избираем курс “Съвременни теории на превода” за студенти по културология в бакалавърска степен (2003-2005)

Участие в научни изследвания, ръководни отговорности и семинари:

Участие в организацията на Международни научни колоквиуми:

1996 Франсоа Фюре: Превъплъщенията на социалната утопия

1997 Пол Рикьор: Философията пред предизвикателствата на промяната

1998 Макс Вебер: Рационалност и легитимност в един променящ се свят

1999 Юрген Хабермас: Между фактите и нормите: основания и функциониране на демокрацията в комплексните общества

2000 Йорн Рюзен, Жак Ревел: Историята пред предизвикателствата на промените и паметта

2001 Около Жак Дерида: Чудовищният дискурс. Балканите и Европа – деконструкция на политиката

2002 Около Райнхарт Козелек: Историческо време и режими на темпоралността

2003 Около Пиер Нора: Местата на памет и конструиране на настоящето

2004 Около Умберто Еко: Знаци, репрезентации и интерпретации

2005 Около Чарлз Тейлър: Религия и политика

 - Водещ на част от лекциите, провеждани в рамките на Френско-българското ателие за обучение и изследователска дейност в социалните науки съвместно с Висшето училище за социални науки, Париж, СУ “Св. Климент Охридски” и Институт по социология при БАН (от 1994)

- Отговорен редактор на списание DIVINATIO. Studia culturologica series (от 1994)

- Изследовател в колективния проект “Конституиране и разпадане на символния свят на социализма в България в периода 1944-1989, финансиран от Дом на науките за човека, Париж (1993-1995)

- Изследовател в колективния проект на катедра “История и теория на културата” на тема “Историята на българските елити от средата на 19 век до наши дни” в рамките на програмата на МОН “Обнова на българското висше образование” (2003-2004)

- Сътрудник в проекта “Изготвяне на модел за обучение на докторантите в Република България” с финансовата подкрепа на Институт «Отворено общество» и в тясно сътрудничество с Философския факултет при Софийския университет «Св.Климент Охридски», където бе организирано и проведено експериментално Докторантско училище по хуманитарни и социални науки (2003-2005)

Публикации

Книги

Дамянова, Жана 2002 (съставител). Ars inveniendi. Изследвания в част на проф. Ивайло Знеполски, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 608 с.

Статии в сборници

Дамянова, Ж. 2005, “За комуникацията: че тя може би съществува”, В: Даниела Колева, Майа Грекова (съст.) Културата: граници и съседства. В чест на проф. Иван Стефанов, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, с. 95-110.

Дамянова, Ж. 2002, “За референцията и интерпретацията”, В: Жана Дамянова (съст.) Ars inveniendi, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, с. 64-84.

Дамянова, Ж. 2002, “Политики на превода”, В: Знеполски, И. (съст.), Около Жак Дерида. Чудовищният дискурс, Изд. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 370-391.

Дамянова, Ж. 2001, “Цветан Тодоров и Озарения на Артюр Рембо”, В: Атанасов, Ст. (съст.), Цветан Тодоров: подвижната мисъл, ИК ЛИК, София, с. 37-68.

Дамянова, Ж. 1998, “За непредвидената среща между структурализма и сюрреализма”, В: Капралова, Н. (съст.),Безсмъртната вселена, изд. Kaрина M, София, с. 41-51.

Дамянова, Ж. 1998, “Реторика на обещанието”, В: Знеполски, И. (съст.), Пол Рикьор: Философията пред предизвикателствата на промените, Изд. Дом на науките за човека и обществото, София, с. 265-277.

Дамянова, Ж. 1992, “Процесът на самотния съблазнител”, В: Спасов, O. (съст.), Ars erotica, Изд. Дом на литературата за деца и юноши , с. 66-73.

Статии и рецензии в научни списания с редакционен съвет

Damianova, J. 2005, “Umberto Eco - une théorie de la traduction”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 21, pp.91-102 (на френски език)

Damianova, J. 2002, “Les avantages du dêtour compréhensif”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 15, pp. 211-219 (на френски език)

Damianova, J. 2001, “La sémiotique revisitée: l’entrée de l’être”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 13, pp. 239-256 (на френски език)

Damianova, J. 1999, “Le pari de Tzvetan Todorov”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 9, pp. 155-160 (на френски език)

Damianova, J. 1998, “Rhétorique de la promesse”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 6/7, pp. 175-182 (на френски език)

Damianova, J. 1997, “Le parti pris de la philosophie”, DIVINATIO. Studia Culturologica series, n° 5, pp. 155-160 (на френски език)

Damianova, J. 1996, “La Montée de l’Insignifiance ou le Rythme de l’Actualité”, Studia Culturologica series, n° 4, pp. 111-122, (на френски език)

Предговори

Дамянова, Ж. “Картографиране на фриволното” В: Ролан Барт. Системата на модата. Изд. АГАТА-А, София 2005

Преводи

Книги

Жак Дерида. За граматологията, ИК ЛИК, София 2001, 466 с.

Пол Рикьор. От творбата към текста, Изд. “Наука и изкуство”, София 2000, с.282

Жак Дерида, Мишел Фуко. Лудостта. ИК K§Х, София 1996, с. 63-119; 175-230

Статии

Йозеф Ратцингер, “Истината на християнството?” В: сп. Християнство и култура, брой 3, 2002, с. 42-54

Жил Дельоз и Феликс Гатари, “Желаещите машини”. В: сп. Социологически проблеми, брой 1-2, 1997, с. 56-71

Жак Дерида, “Подпис събитие контекст”. В: сп. Литературна мисъл, брой 5, 1993, с. 123-150

Жак Дерида, “Структурата, знакът и играта в дискурса на социалните науки”, В: сп. Социологически проблеми, брой 1, 1994, с. 61-72

Франсоа Лиотар. “Съединителна черта”. В: сп. Демократически преглед, брой 8, 1994, с.197-208

Научни редакции на преводи

Ролан Барт. Системата на модата. Изд. АГАТА-А, София 2005

Жак Дерида. Писмеността и различието. Изд. Наука и изкуство, София 1998

Пол Рикьор. Софийски диалози. Изд. Дом на науките за човека и обществото, София 1998

Редакция на книги

Ивайло Знеполски. Третата степен. Какъв модел за обучение на докторантите в Република България. Изд. Дом на науките за човека и обществото, София 2005

 Участия в колоквиуми и семинари

“Преводът като културно предизвикателство”, Международна научна конференция Франкофония и европейска интеграция”, НБУ, София, 21-22 октомври 2005

“Умберто Еко – една теория на превода”, Международен научен колоквиум Около Умберто Еко. Знаци, репрезентации и интерпретации, София, 26-27 ноември 2004

“Опиум и литература”, Културологични четения в чест на проф. Димитър Аврамов, СУ, 20 декември 2004

Дискутант в Международен научен колоквиум « Bulgarie et Roumanie : modernisation, démocratisation, européanisation », Нов Български университет, София 22-23 октомври 2004

“Политики на превода”, Международен научен колоквиум Чудовищният дискурс. Балканите и Европа: деконструкция на политиката. Около Жак Дерида, София, 16 -19 ноември 2001

“Усложняване на текста”, Колоквиум Текст, култура, морал. В чест на Цветан Тодоров, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 30 – 31 октомври 1999

“Политически импликации на семиотичната теория. Сравнителен анализ на семиотичните концепции за промяната на Изток и на Запад” (доклад на френски език), Международен симпозиум Промяната. Иновацията в културата и религията, Университет Карл Рупрехт, Хайделберг, 6 – 9 ноември 1997

“Реторика на обещанието”, Международен научен колоквиум Философията пред предизвикателствата на промените. Посветен на творчеството на Пол Рикьор, София, 25 – 26 октомври

“Рецепцията на постмодернизма в българската култура”(лекция на английски език), Семинар на списание Ord&Bild, Гьотеборг, 13 март 1995

“Статутът на обещанието в политическия дискурс на българския преход” (доклад на френски език), Международен научен колоквиум Етика и политика, Париж – Ла Рошел, Международен колеж по философия, 6 – 8 април 1994

“Неограниченият семиозис и деконструкцията: две възможни радикализиции на семиотичния подход”, Колоквиум Интерпретантът. Посветен на Чарз Пърс, Институт по литература при БАН, София, 4 декември 1994

“Семиотика и политика” (доклад на френски език), Международен колоквиум Справедливост и политика, Сорбоната, Международен колеж по философия, Париж 23 – 25 ноември 1993

“Концепциите за поетическия език в текстовете на руските формалисти”, Колоквиум за млади изследователи, Шуменски университет, Шумен 8 – 10 юли 1987