Menu Content/Inhalt
Начало Стипендианти
Стипендианти Печат

2009

Борис Борисов (Софийски университет)

Проблемът за метафизиката във философията на Кант и Хайдегер

Таня Димитрова (Етнографски институт с музей при БАН)

Съвременни миграционни групи в Гърция

Велислава Петрова (Софийски университет и Университет Париж – Декарт)

Градският пазар като култура. Раждане, консолидация и властови отношения около пазарните местата в градската среда


2008

Михаил Груев

Людмила Живкова и нейното време: политика, идеология и култура в България през 70-те и началото на 80-те години на ХХ век.

Момчил Христов

Биополитически конструиране на градското пространство. Хигиена, градоустройство и политическа рационалност в социалистическия проект за София (1948-1989)

Кристина Йорданова

Въображаемата жена. Граници на представите за жената в литературата и в културния живот между двете войни

 
2007

ДОКТОРАНТИ В ЗАВЪРШВАЩА ФАЗА НА ДИСЕРТАЦИЯ (до 30 години)

  • Йелис Ахмедова - Граници и идентичности. Диаспоричните общности в Добруджа

ПОСТДОКТОРАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МЛАДИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (до 40 години)

  • Магдалена Славкова - Съвременни трудови миграции на роми/цигани от България към различни страни на Европейския съюз
  • Светлана Антонова - Транснационалните бракове между българки и западни граждани след 1989 г.

 


2006
 
Светла Стоева
Хищническата култура и развитиев конспирация: Феномени на институционалната промяна в България
Мила Маева
Миграция на българските турци към Европейския съюз
Христо Гьошев
Социалната справедливост – между морала и политиката

 
2005
 
Ангел Ангелов
The Concept of Conditionality and the NATO and EU
Валентина Канева
Bioethics and Proble, of the Value of Human Life
Мирослава Георгиева
Intellectuals and Power – Politics of Public Representation

 
2004
 
Чавдар Маринов
Македонският въпрос в съвременна България (1945-2000 г.)
Милена Якимова
Идентичността като техника на социален контрол: София в периоди на остра социална трансофмация
Теодора Полименова
Пробламът за историзма като научна парадигма и светоглед в Германия през ХIХ и първата четвърт на ХХ век

 
2003г.
 
Димитър Вацов
Глобализацията и проблемът за признаването на превъзходството
Галина Георгиева
Лирика и идеологическо моделиране през 20-те и 30-те години на двадесети век в Русия
Галина Гончарова
Българският поколенчески дискурс – идеологическата матрица на социалното време (края на ХIХ в. – първата половина на ХХ в.)
Георги Господинов
Градската масова култура и публичност в българия от края на 30-те и началото на 40-те. Медии, кино и идеология – точко на пресичане в поезията на едно поколение

 
2002
 
Елана Тачева-Бумбарова
Свищовският културен кръг от първата половина на ХIХ век в пътищата на българската модерност
Бойко Пенчев
Конструиране на колективната памет: употребите на частните истории
Нина Николова
Пренаписването на биографиите и биографичното безсъзнателно (симптоматиката на 2001 г. в България)
Амелия Личева
Женският глас в политиката, публицистиката и журналистиката в пост-тоталитарна България

 
2000

Даниел Колева

Житейският път като социална институция
Мартин Канушев
Норма, отклонение и патология в наказателното правосъдие. (Социологическа перспектива)
Григор Григоров
Култура на тялото според средновековните текстове-лековници