Menu Content/Inhalt
Начало Поредица АКТОВЕ Есета по история и историография
Есета по история и историография Печат

ЖАК РЬОВЕЛРьовел корица

Описанията на случаите се числят към една от най-проблематичните категории на тълкуването на фактите, независимо дали става дума за "забавни", "щекотливи", "класически", "гранични", "типични" случаи, или за тератологични конфигурации, събирани от психолозите, криминолозите и журналистите. Какво означава тогава тази особеност, която е едновременно и емпирична, и логическа, подлежаща на безкрайно описание, но лишена от всякакъв достъп до каноничните пътища на закономерния извод?

В цялата история на интелектуалните професии, философите и теолозите, а сетне логиците и епистемолозите, занимаващи се с каузистика или интересуващи се от изследването на случаи, не са постигнали единодушие по въпроса за това каква аргументация подхожда на същностите, които убягват на класификациите и на стабилизираната формулировка на закономерностите, както и на пренебрегнатите методи за оценяване на действията посредством безусловни норми. След като сме избрали да опишем и анализирам случая като такъв, изреждайки колкото се може по-подробно специфичните му свойства, какво форми и обхват може да придобие разсъждението, което случаят изисква от разсъждаващия, възнамеряващ да запази локалното значение на единичността и същевременно - да извлече от нея чрез обобщението познание, което да важи и за други случаи? Както да установим логически общовалидното, за което може да претендира познавателен метод, който аргументира своите твърдения, изхождайки от казуси, т.е. - от описания, чийто автор по начало приема, че списъкът с описани черти, възприети от него като релевантни, може да се удължава до безкрай, за да се определи по-ясно тяхната идентичност?

--- Жак Рьовел ---

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към българското издание

Парадигмите на Аналите

Бродел и Средиземно море

Институцията и социалното

Машини, стратегии, поведения: какво разбират историците

Бремето на паметта

Разказване и познаване - употребите на разказа в историята

Микроанализ и конструиране на социалното

Зигфрид Кракауер и долната земя

Изследване през случая

 

Превод от френски: Александра Желева, Стоян Атанасов

ISBN: 978-954-9567-29-8

 
< Предишна   Следваща >