Menu Content/Inhalt
Начало Поредица АКТОВЕ Около Люк Болтански и Аксел Хонет
Около Люк Болтански и Аксел Хонет Печат

 Комплексното общество. Криза на критическите практики и на критическата теория

Сътавител и предговор: Ивайло Знеполски

Действително, днес държавата все още се схваща като институция на институциите или ако щете, като законно основание на административните и организационни власти, които фактически фактически осигуряват поддръжането на реалността и възпроизвеждането на социалните асиметрии. Тайа една политика с цел уравняване на връзката с правилата и установяването на диалогични връзки между институционални форми на потвърждение и критически инстанции може би би довела до намаляване на насилието на държавата, запазвайки умиротворителните и обединителни функции на институциите, които само те могат да изпълняват. (Люк Болтански)

Днес в общи линии изглежда по-скоро отклонение от правия път да разглеждаме системата на капиталистическия пазар като сфера на индивидуална свобода, още по-малко на социална справедливост, понеже през последните две десетилетия капиталистическата икономика - чрез вътрешно и подпомогнато от политиката разкрепостяване - продоби такъв социален облик, че се надсмива над всичко, което някога бе свързано с изначалното обещание за миролюбиво и ненасилствено напасване на интересите. (Аксел Хонет)

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор: Ивайло Знеполски - Каква социална критика днес?

I. Социална критика и социални науки

Люк Болтански - Приносът на социологията към социалната критика

Дани Тром - Критика и диагностика. Два стила в социологията

Мартин Хартман - Способност за въображение, съчувствие и критика. Размишления във връзка с Адам Смит

Лиора Израел - Право и социална критика. Двусмислени отношения?

Балаж Беркович - Каква критика за хуманитарните науки? Дискурсът за "леките умствени увреждания"

Димитри Гинев - Херменевтичен тип социална критика (Шансовете на локалните утопии)

II. Обекти и модуси на социалната критика

Аксел Хонет - Пазар и морал. Алтернативи на анализа на капитализма

Боян Знеполски - Социалната критика в България днес: типология на критическите жанрове

Димитър Вацов - Признаване и непризнаване като условия на социалната критика

Луи Пинто - Социална критика и критика на интелектуалната doxa

Стилян Йотов - Социална критика и солидарност

Михаил Риклин - Вяра и пари, или какво пречи на съвременното изкуство да бъде социално-критично?

III. Социалната критика в променящите се контексти

Роберт Кастел - От социалната критика от 70-те години на XX век до социалната критика на 2000 г.

Боян Манчев - Кризата на политическия субект. Критиката в посттрансформационистка ситуация

Франк Фишбах - Премеждията на критиката. Размисли по повод на Жак Рансиер

Красимир Стоянов - Критика на идеологията отвъд патернализма. Към ново разбиране на една основна категория на критическата теория

Слободан Милачич - Залезът на критическата идея в политическото поле. От конкуренция към самодоволство

Михаил Козловски - Критика - кратък преглед на една дълга история

 
< Предишна   Следваща >