Menu Content/Inhalt
Начало Дейности Ателие за подготовка на млади изследователи
Ателие за подготовка на млади изследователи Печат

Ателието е създадено през академичната 1992-1993 година и работи до днес, в рамките на договора, сключен между Софийския университет «Св. Климент Охридски», Българската академия на науките, Висшето училище за социални науки (Париж) и Френския институт (София). Ръководи се от Научен съвет в състав: Ивайло Знеполски, Георги Фотев, Роз-Мари Лаграв, Хайнц Висман. Провежда се един път месечно и е посветено на една, обединяваща отделните семинари, водеща тема. В Ателието гостуват известни френски изследователи и дебатират поставената проблематика с български колеги и аудитория от студенти в завършващата фаза на образованието си.

Студентите имат възможност да получат консултации от гостуващите преподаватели по темата, която смятат да разработват в бъдещата си докторска дисертация. Участващите в Ателието студенти получават право да кандидатстват за докторанти в редица франкофонски университети във Франция, Белгия, Швейцария и Квебек.

Място на провеждането – Софийския университет, бул. Руски 15. 

Темите разглеждани в Ателието са:

По линията на Ателието до този момент няколко десетки студенти са получили възможност да постъпят в различни франкофонски университети и да подготвят докторски дисертации.