Menu Content/Inhalt
Начало
"От изследване на случая до Събитието. Принципи на историческото познание" Печат

Дом на науките за човека и обществото (София), Институт за изследване на близкото минало (София), Висшето училище за социални науки (Париж)

Форум «Софийски диалози»

6 и 7 декември 2014, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ДО СЪБИТИЕТО. ПРИНЦИПИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

(Научно ръководство Жак Рьовел, Ивайло Знеполски)

9.00-9.15 ЗАЩО ПОНЯТИЕТО СЪБИТИЕ?

Откриване на конференцията. Встъпителни думи от организаторите

6 декември 2014

Първи тематичен кръг: ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА НА ИСТОРИЧЕСКОТО СЪБИТИЕ

Водещ: Христо Тодоров

9.15-9.45 Жак Рьовел (Висше училище за социални науки, Париж) - Какво правят историците със събитието?

9.45-10.15 Софи Ваниш (Национален център за научни изследвания, Париж) - Революционното прекъсване: анализ на историята и конструиране на историческото събитие

10.15-10.45 Дискусия

10.45-11.15 Кафе пауза

11.45-12.15 Томас Линденбергер (Център за съвременна история, Потсдам) - Индустриалните аварии като инциденти. Да четем обществото през насилието на нещата

12.15-12.45 Дариуш Стола (Полска академия на науките, Варшава) - От трансгресивни инциденти до окончателната дезинтересираност от комунистическата държава: полският път до 1989-та година

12.45-13.15 Ивайло Знеполски (Софийски университет, София) Инциденти и събитие. За ролята на инцидента в структурата на историческото събитие

13.15-13.45 Дискусия

13.45-15.00 Обедна почивка

Втори тематичен кръг ИСТОРИЧЕСКОТО СЪБИТИЕ ПРЕД ИЗПИТАНИЕТО НА ВСЕКИДНЕВИЕТО И НА МЕДИИТЕ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ТЕМПОРАЛИЗИРАНЕТО МУ

Водещ: Жудит Рьовел

15.00-15.30 Алф Людке (Ерфуртски унивеситет) - Големите събития: възприятия и разочарования. Как им влияе всекидневието - превъзнасяне и пренебрежение към разрива от 1989 година в Източна Германия

15.30-16.00 Джулия Зоненвенд (Университет на Мичигън) - Международни медийни наративи за “Падането на Берлинската стена”

16.00-16.30 Кристоф Прошасон (Висше училище за социални науки, Париж, Академия на Кайен) Какво е политическо събитие?

16.30-17.00 Дискусия

17.00-17.30 Кафе-пауза

17.30-18.00 Даниел Даян (Висше училище за социални науки, Париж) - Обвивката на събитието: смисъл, вентрилокия, експресивни събития и събития на монстрацията

18.00-18.30 Хартмут Роза (Университет Фридрих Шилер, Йена) - Френетичното препускане на събитията и диаметрално противоположната инерция на историята. Разказ за двупластовото прекъсване в модерното време

18.30-19.00 Дискусия

7 декември 2014

Трети тематичен кръг: ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ЕДНА ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА СЪБИТИЕТО? ДО КАКВА СТЕПЕН СА СЪВМЕСТИМИ ФИЛОСОФСКИЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ И ИСТОРИОГРАФСКИЯ ПОДХОДИ КЪМ СЪБИТИЕТО

Водещ: Дариуш Стола

9.00-9.30 Жюдит Рьовел (Париж 10, Нантер) - Когато философите се заемат със събитието. Исторически дисконтинуитет или епитафия

9.30-10.00 Робин Вагнер-Пасифичи (Ню Скуул, Ню Йорк) Манифест за квантова социология на събитието

10.00-10.30 Димитри Гинев (Софийски университет, София) Хронотоп и онтология на събитието

10.30-11.00 Дискусия

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-12.00 Христо Тодоров (Нов български университет, София) Събитие и действие

12.00-12.30 Адам Такач (Будапещенски университет) Събитие, контекст, репрезантация. Претегляне на философските и историографските теории за събитието

12.30-13.00 Дискусия

13.00-13.15 Закриване на конференцията

С подкрепата на: Фондация “Америка за България”, Френски институт в България, Гьоте-институт България

 

Важни новини

"От изследване на случая до Събитието. Принципи на историческото познание"

Дом на науките за човека и обществото (София), Институт за изследване на близкото минало (София), Висшето училище за социални науки (Париж)

Форум «Софийски диалози»

6 и 7 декември 2014, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Огледална зала

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ДО СЪБИТИЕТО. ПРИНЦИПИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ

(Научно ръководство Жак Рьовел, Ивайло Знеполски)

Още...